تضمین قیمت

مکمل لند تظمین میکند بهترین قیمت را با توجه به تاریخ انقضا و قیمت مصرف کننده به شما ارائه دهد

در صورتی که قیمتی مناسب تری برای کالای های سایت در اینترنت وجود داشته باشد و اصالت آن کالا تایید شود

مکمل لند پس از بررسی کارشناس ها قیمت را در وبسایت کاهش میدهند

اگر قیمت مناسب تری مشاهده کردید به ما در قسمت تماس با ما اطلاع دهید تا ما قیمت خود را اصلاح کنیم

خواهشمند هستیم تنها فروشنگان معتبر را نام ببرید و همچنین اگر کالایی در پوروموشن همکاران ما باشد متاسفانه ما قادر به کاهش قیمت نیستیم