اخبار

اکشن ریکر یوتیوبر معروف حوزه بدنسازی، ۴ پیشکسوت و از بزرگ ترین بدنسازان تاریخ را معرفی کرده است.
سمسون دائودا بالاتر از بدنسازانی چون نیک واکر، اندرو جکد و بیگ رامی، قهرمان دسته آزاد آرنولد کلاسیک ۲۰۲۳ شد.
«هادی چوپان» در مستر المپیای سال ۲۰۲۲ به مدال طلای رسید. این نخستین مدال طلای تاریخ پرورش اندام ایران و آسیا در مهمترین مسترالمپیا است.